Antibiotikafrågan kräver global ansträngning

Varje antibiotikakur ökar risken att resistenta bakterier biter sig fast i vår bakterieflora. Precis som klimathotet kräver antibiotikafrågan en global ansträngning. Det anser ordföranden i de lokala Strama-grupperna i Västra Götaland.

Läs mer om "Antibiotikafrågan kräver global ansträngning" på regionens webbplats

Banner för No action today – no cure tomorrow

Den 7 april 2011 har av FN:s världshälsoorganisation WHO utlysts till Världshälsodag. En dag med fokus på resistenta bakterier och dess globala effekter.
Riskerna med detta är något som ordföranden i de lokala Strama-grupperna i Västra Götaland vill uppmärksamma. Leif Dotevall, Peter Nolskog, Peter Ulleryd och Sven Öberg menar, att vi i dag vet att antibiotikaanvändningen i sig är orsaken till dagens alarmerande resistensutveckling. Varje kur ökar risken att motståndskraftiga bakterier biter sig fast i vår bakterieflora.

Läs mer i deras upprop om antibiotika inför Världshälsodagen 7 april 

uiqt|wB&rwpivvi5jmzvpizl{{wvH%vozmoqwv5{mrwpivvi5jmzvpizl{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m