Antibiotikaresistenstema på årets World Health Day 7 april: No action today – no cure tomorrow

I länder med stor antibiotikaförskrivning är förekomsten av multiresistenta bakterier betydligt högre än i länder med lägre förskrivning. På många håll är situationen redan ett reellt patientsäkerhetsproblem och nu  närmar vi oss den situationen även i Sverige. Vi måste måste öka följsamheten till de antibiotikarekommendationer Strama och regionen har tagit fram, men också minska vår totala antibiotikaförskrivning. Ett enkelt och snabbt steg är att inte skriva ut antibiotika till patienter med förkylning, då kan vi minska den totala antibiotikaförbrukningen med minst 10 procent omedelbart! En förkylning läker lika fort eller långsamt med eller utan antibiotika.


uiqt|wB&rwpivvi5jmzvpizl{{wvH%vozmoqwv5{mrwpivvi5jmzvpizl{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m