Bakterier i urinen hos äldre behöver inte vara en urinvägsinfektion

Ny forskning inom Närhälsan visar att besvär som trötthet, oro och förvirring hos vårdtagare på äldreboenden oftast inte är tecken på en urinvägsinfektion. Det är lika vanligt med bakterier i urinen hos de som har sådana nytillkomna besvär, som bland de som inte har besvär. Cirka en tredjedel av alla vårdtagare på äldreboenden har bakterier i urinen, utan att det ger symtom och utan att det ska behandlas med antibiotika.

Länk till Pressmeddelande och avhandlingen

uiqt|wBpmtmvm5nwz{jmzoH%vozmoqwv5{mpmtmvm5nwz{jmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m