Det är vanligt att äldre har bakterier i urinen

Informationsfoldrar och affischer.

Som patient, anhörig och omvårdnadspersonal är det bra att känna till att äldre ofta har bakterier i urinen som inte behöver behandlas med antibiotika. Av tradition har symtom som trötthet, oro och förvirring ofta ansetts kunna vara orsakade av urinvägsinfektion. Nyare forskning visar att dessa besvär oftast inte beror på en urinvägsinfektion. Symtom som trötthet, oro och förvirring har mestadels andra orsaker, exempelvis andra sjukdomar, biverkningar av läkemedel, eller att förändringar nyligen skett i personens omgivning.

Beställ material kostnadsfritt till din arbetsplats på särskilda boenden, vårdcentraler eller sjukhus från Adress- och distributionscentrum och sök där på Strama.

Adress- och distributionscentrum

uiqt|wB&uizqi5q5{ivl{|zwuH%vozmoqwv5{muizqi5q5{ivl{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m