Förskrivarprofiler elektroniskt underlättar Stramas självdeklaration!

Från och med 4 april 2014 erbjuder eHälsomyndigheten en ny webbtjänst som ersätter pappersbaserade förskrivarprofiler. Beställning och leverans sker då elektroniskt och därmed utan väntetid. Gå in på www.ehalsomyndigheten.se. Tjänsten, som benämns Min förskrivning, är modulbaserad, dvs man beställer bara de delar av rapporten man behöver och försäljning till dospatienter kommer att inkluderas. Verksamhetschefen beställer individuella profiler för sina förskrivare via samma tjänst. Det krävs legitimering med hjälp av SITHS-tjänsten eller e-legitimation från Telia, Nordea eller BankID.

uiqt|wB&uizqi5q5{ivl{|zwuH%vozmoqwv5{muizqi5q5{ivl{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m