Fortsatt ESBL-ökning 2010 i Västra Götaland

Tarmbakterier med ökande antibiotikaresistens är ett snabbt växande hot. Nu kommer också rapporter från Europa om allt fler karbapenemas-bildande tarmbakterier, som bryter ner den antibiotikagrupp vi brukar använda vid de mest svårbehandlade infektionerna.

Nyligen uppmärksammades i tidskriften Lancet Infectious Diseases att E. coli och Klebsiella pneumoniae med resistens mot karbapenemantibiotika orsakad av en relativt nyupptäckt genetisk mekanism – New Delhi metallobetalaktamas (NDM-1).

Första fallet hittades 2008 hos en svensk patient som vårdats på ett sjukhus i Indien. Denna nya variant av resistens beskrivs nu i kliniska isolat från Storbritannien, Indien, Pakistan, Nederländerna och USA. Dessa bakterier är resistenta mot nästan alla grupper av befintliga antibiotika och känslighet beskrivs endast mot colistin och tigecyklin. Eftersom genen för NDM-1 är lokaliserad till plasmider finns dessutom en risk för spridning av resistensen till andra bakterier.

Den globala spridningen försvårar antibiotikabehandling av samhällsförvärvade infektioner som urinvägsinfektion och i än högre grad empirisk behandling av sepsis och andra svåra nosokomiala infektioner. Den tillgängliga arsenalen av effektiva antibiotika minskar ytterligare när förekomsten av dessa bakterier ökar. Än mer betonar detta en strikt antibiotikaterapi och adekvata vårdhygienska rutiner. Det är även angeläget med ökad uppmärksamhet och provtagning hos patienter som nyligen vårdats i länder som Indien och Pakistan.

uiqt|wB&rwpivvi5jmzvpizl{{wvH%vozmoqwv5{mrwpivvi5jmzvpizl{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m