Fortsatt olika mycket antibiotika beroende på var du bor

Invånarna i Västra Götaland äter olika mycket antibiotika beroende på bostadskommun. Stenungsunds och Åmåls invånare hämtade exempelvis ut nästan 500 recept per 1000 invånare och år och Göteborg långt över 400 jämfört med strax över 300 i Lidköping och Herrljunga. 

Dessa skillnader kan inte förklaras med olika förekomst av behandlingskrävande bakteriella infektioner. En liknande spridning kan också ses mellan olika landsting i landet i stort, där Västra Götaland hör till de regioner vars innevånare hämtar ut flest antibiotikarecept. När nu förekomsten av antibiotikaresistenta bakterier ökar allt mer är det även en risk för den enskilde patienten att äta antibiotika i onödan och följsamheten till Stramas och Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer måste öka. Som en naturlig följd kommer då totalantalet recept att minska till SKLs och regeringens 250-mål.

Se kommunkarta och statistik här

 

 

 

uiqt|wB&uizqivvm5pqtlqvoH%vozmoqwv5{muizqivvm5pqtlqvoH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m