Fortsatt relativt låg andel antibiotikaresistenta urinvägsbakterier på svenska äldreboenden

Pressmeddelande från Närhälsan:

Resultat från en nyligen publicerad studie visar låga resistenssiffror vid svenska äldreboenden och det har heller inte skett någon ökning mellan åren 2003 och 2012. Däremot fann man att antibiotikabehandling under den senaste månaden, liksom sjukhusvistelse under de senaste sex månaderna, var kopplade till högre resistenssiffror.

Forskande distriktsläkare Pär-Daniel Sundvall är projektledare och huvudförfattare till denna vetenskapliga artikel i BMC Geriatrics. Pär-Daniel anser att dessa internationellt sett låga resistenssiffror beror på ett framgångsrikt svenskt Strama-arbete. Strama är den svenska strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens. Det är viktigt att vi fortsatt bevarar ett fördelaktigt resistensläge. Det kan vi göra genom att inte använda antibiotika i onödan och genom att vara noggranna med vårdhygien, så att antibiotikaresistenta bakterier inte sprids mellan patienter.  

Forskningsstudiens resultat baseras på urinprov insamlade från vårdtagare på äldreboenden i Västra Götaland. I samband med datainsamlingen år 2003 deltog 651 vårdtagare på 32 olika äldreboenden och år 2012 deltog 480 vårdtagare på 22 olika äldreboenden.

Ta del av artikeln i sin helhet: Antimicrobial resistance in urinary pathogens among Swedish nursing home residents remains low: a cross-sectional study comparing antimicrobial resistance from 2003 to 2012. (http://www.biomedcentral.com/1471-2318/14/30).

Pär-Daniel Sundvall arbetar inom Närhälsan FoU primärvård och på Sandared vårdcentral samt i Regionala Strama Västra Götalandsregionen.

 

 

Pressmeddelande från Närhälsan

uiqt|wBuizqi5q5{ivl{|zwuH%vozmoqwv5{muizqi5q5{ivl{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m