Kostnadsfritt återbesök inom en vecka vid luftvägsinfektion om antibiotikabehandling inte givits.

De flesta luftvägsinfektioner som akut bronkit  och lindrig halsfluss läker ut av sig själva utan antibiotika. Vid svårbedömda luftvägsinfektioner har patienter som sökt öppenvårdsmottagning inom VG Primärvård rätt till kostnadsfritt återbesök inom en vecka om  behandlande läkare inte sätter in antibiotikabehandling mot infektionen vid första läkarbesöket. Denna regel har funnits i flera år men har inte alltid framgått klart för patienter som sökt för lindrig luftvägsinfektion.

För mer information, se Västra Götalandsregionens "Patientavgiftshandbok" (kan endast nås via intranätet VGR).

uiqt|wB&rwpivvi5jmzvpizl{{wvH%vozmoqwv5{mrwpivvi5jmzvpizl{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m