Mäns UVI kan ofta behandlas som kvinnors

Ökad resistens gör att urinvägsinfektioner hos män blir allt svårare att behandla med antibiotika. Under våren publicerades resultatet av ett expertmöte som Smittskyddsinstitutet arrangerade.

Expertmötet anser att man bör kunna behandla män med symtomatisk afebril UVI på samma sätt som kvinnor, med nitrofurantoin eller pivmecillinam. Dessa preparat ger en hög antibakteriell aktivitet i urinen och har fortsatt låg resistensförekomst hos E. coli. Bakteriefynd och resistensläge vid UVI, febril UVI, differentialdiagnostik, prostatabiopsiprofylax, behandling av biopsiinfektioner mm togs också upp. Urinprov för odling och resistensbestämning bör dessutom alltid tas innan man påbörjar behandling av män med misstänkt UVI.

Här kan du läsa sammanfattning och hela rapporten

Se REKlistan

uiqt|wB&rwpivvi5jmzvpizl{{wvH%vozmoqwv5{mrwpivvi5jmzvpizl{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m