Mindre antibiotika bland äldreboenden i Västra Götaland mellan 2004-2009

En punktprevalensundersökning av drygt 16 000 vårdtagare på särskilda äldreboenden i Västra Götaland visade att 4,2 procent behandlades med antibiotika 2009 jämfört med 5,3 procent 2004.  Antibiotikabehandlade urinvägsinfektioner hade minskat mest och följsamheten till Stramas antibiotikarekommendationer hade förbättrats.

Läs hela artikeln "Mindre antibiotika bland äldreboenden i Västra Götaland mellan 2004-2009" och den medicinsk kommentaren " Stora, omotiverade skillnader i bruket av antibiotika i Sverige" i Läkartidningen.

uiqt|wB&xi}tqvi5w{kiz{{wvH%vozmoqwv5{mxi}tqvi5w{kiz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m