Nödvändigt med ökad följsamhet till Stramas behandlingsrekommendationer i Västra Götaland

Bild på folder för behandlingsrekomendationer för vanliga infektioner i öppnevården

Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård - från Strama och Läkemedelsverket - visar hur vi använder antibiotika på ett rationellt sätt. Genom att  följa dessa och inte skriva ut antibiotika till patienter med förkylning kommer Västra Götaland också automatiskt ner till regeringens 250-mål. Sista halvåret har vi en oroande stigande trend i förskrivningen av antal antibiotikarecept och senaste 12-månadersperioden ligger vi på runt 400 recept per 1000 invånare och år.

 

uiqt|wB&rwpivvi5jmzvpizl{{wvH%vozmoqwv5{mrwpivvi5jmzvpizl{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m