Olika mycket antibiotika beroende på var du bor

Invånarna  i Västra Götaland äter olika mycket antibiotika beroende på bostadskommun.  Göteborgs invånare hämtade ut 432 recept per 1000 invånare och år jämfört med 304 i Lidköpings kommun.

Dessa skillnader kan inte förklaras med olika förekomst av behandlingskrävande bakteriella infektioner. En liknande spridning kan också ses mellan olika landsting i landet i stort, där Västra Götaland hör till de regioner vars innevånare hämtar ut flest antibiotikarecept. När nu förekomsten av antibiotikaresistenta bakterier ökar allt mer är det även en risk för den enskilde patienten att äta antibiotika i onödan och följsamheten till Stramas och Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer måste öka. Som en naturlig följd kommer då totalantalet recept att minska till SKLs och regeringens 250-mål.

Antal antibiotikarecept som hämtades ut per 1000 invånare i respektive kommun under 12 månader fram till och med februari 2012

I Västra Götaland hämtades 410 recept/1000 invånare  jämfört med Sverige 388 recept/1000 invånare. I kartan kan du se hur det ser ut i de olika kommunerna i Västra Götaland.

  • Rödmarkering över 420
  • Orangemarkering 380 – 420
  • Gulmarkering 250 - 380
  • Grönt mindre än 250 (Regeringens och SKLs mål som vi ska nå)uiqt|wB&rwpivvi5jmzvpizl{{wvH%vozmoqwv5{mrwpivvi5jmzvpizl{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m