Öppenvårdsförsäljning Västra Götaland och Swedres-Svarm 2012 Publicerad

Antibiotikaresistens måste ses i ett helhetsperspektiv. Strama-arbete innebär därför "Samverkan mot antibiotikaresistens" på alla nivåer. Ett av de nationella samarbeten som finns mellan human- och djursidan är Smittskyddsinstitutets och Statens veterinärmedicinska anstalts rapport Swedres-Svarm. Där beskrivs resistensutveckling, antibiotikaförbrukning och en del av de nationella projekt som pågår inom human- och djur-sidan.

Läs mer i rapporten Swedres/Svarm 2012 på Smittskyddsinstitutets hemsida.

uiqt|wB&rwpivvi5jmzvpizl{{wvH%vozmoqwv5{mrwpivvi5jmzvpizl{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m