Patientinformation som förklarar hur enkla infektioner läker ut

Skriv ut och ge till era patienter!

Patientinformation på en sida för vanliga infektioner och när antibiotika ska användas eller inte användas. Framtaget av Stramarådet/Smittskyddsinstitutet som ett stöd för läkare, sjuksköterskor och patienter. Material finns för halsont, bihålebesvär, akut öroninflammation, luftrörskatarr och svinkoppor. Översättningar till de vanligaste språken är på gång.

Klicka här för att titta på materialet, skriva ut och använda det.

uiqt|wB&rwpivvi5jmzvpizl{{wvH%vozmoqwv5{mrwpivvi5jmzvpizl{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m