SMI föreslår kraftfulla åtgärder mot ESBL-CARBA

Spridningen av antibiotikaresistenta bakterier fortsätter öka snabbt i Sverige. I Västra Götaland anmäldes 1244 fall av ESBL-bildande tarmbakterier år 2012, tjugofem procent fler än året innan.

Ett särskilt allvarligt hot är utvecklingen av en variant av ESBL som kallas ESBL-CARBA. Tarmbakterier med ESBL-CARBA är hittills ovanliga i Sverige med 21 fall rapporterade 2012 och 4 fall i Västra Götaland. Konsekvenserna skulle dock bli svåra om tarmbakterier med ESBL-CARBA fick fäste i svensk vårdmiljö eftersom det i princip inte finns några registrerade antibiotika som hjälper vid svåra infektioner.

Smittskyddsinstitutet föreslår därför att alla patienter med ESBL-CARBA-bildande tarmbakterier vårdas i eget rum och i möjligaste mån med särskilt avdelad personal.

För att bromsa uppkomst och spridning i samhälle och sjukvård av bakterier med ESBL är det som alltid viktigt med goda hygienrutiner, rationell antibiotikabehandling och en bra laboratoriediagnostik för att tidigt identifiera förekomsten och vid behov kunna sätta in rätt behandling.

Nyhet och kunskapsunderlag från SMI

Statistik Västra Götaland

uiqt|wB&rwpivvi5jmzvpizl{{wvH%vozmoqwv5{mrwpivvi5jmzvpizl{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m