Södra Älvsborgs Sjukhus bland de främsta i Sverige vad gäller antibiotikaanvändning

Kvartalssiffror från Södra Älvsborgs sjukhus, där man med SAI-systemets koppling av antibiotikaförskrivning till diagnos fortlöpande registrerar följsamheten till behandlingsrekommendationer, visar att sjukhuset ligger bland de främsta i landet och fortsatt förbättras.

Andelen penicilliner dominerar och kinolonanvändningen minskar. Ett nytt mål är att minska den totala antibiotikaanvändningen genom skärpt omprövning och utvärdering. Förbrukningsdata  för olika antibiotikaklasser i jämförelse med andra landsting,  frekvens positiva blododlingar med E. coli som har nedsatt känslighet för kinoloner, vårdtidsrelaterad mortalitet för lunginflammation finns också i nedan länk. Positivt att notera är också att alla sjukhusen i Västra Götaland totalt  fått ner cefalosporinanvändningen under rikets nivå.

uiqt|wB&rwpivvi5jmzvpizl{{wvH%vozmoqwv5{mrwpivvi5jmzvpizl{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m