Stor skillnad i antal antibiotikarecept i Västra Götalands kommuner

Variationen i förskrivning av mängden antibiotikarecept mellan kommuner inom Västra Götaland är minst lika stor som mellan landsting och regioner i landet, från cirka 300 upp emot 500 antibiotikarecept per 1000 invånare och år.

Västra Götaland som helhet ligger med 397 recept per 1000 invånare långt från Regeringens och SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) mål att förskrivningen i landet skall vara under 250 recept per 1000 invånare senast 2014. Det finns inga medicinska skäl till att antal behandlingskrävande bakteriella infektioner skulle vara så mycket större i Göteborg än i exempelvis Skövde.
 
Kommuninvånarna i Västra Götalands kommuner får utskrivet sina antibiotikarecept från många aktörer. VG-Primärvård står för 55-75% av förskrivningen, sjukhus för drygt 20% och resten fördelas på privata vårdgivare, tandvård, vårdgivare utanför Västra Götaland etc.
 
Regionens, Stramas och Regeringens mål är att bromsa spridningen av antibiotikaresistenta bakterier genom ökad följsamhet till behandlingsrekommendationer för antibiotika. 250-målet är ett medel att öka följsamheten till dessa och i första hand menat att räknas på ”landstings- eller stor kommun-nivå. Därför är siffrorna från små och medelstora kommuner inte helt jämförbara, även om de fungerar för återkoppling till de vårdenheter som förskriver recept till respektive kommuninvånare.

Se sid 3 Antibiotikaförskrivning till invånare i Västra Götalandsregionen 2010 i tidningen Substans Nr 2 2011

Se bild 3 Antibiotikaförskrivning i landets landsting/regioner första kvartalet 2011

uiqt|wB&rwpivvi5jmzvpizl{{wvH%vozmoqwv5{mrwpivvi5jmzvpizl{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m