Sveda, trängningar och läckage - UVI eller annat?

Konferensen 25 mars i Göteborg lockade 180 deltagare från olika specialiteter – allmänläkare (majoritet), gynekologer, urologer, vårdhygienspecialister, mikrobiologer, geriatriker, infektionsläkare för att nämna några.
Tuulia Helinko Grankvist (gynekolog), Jonas Hugosson (urolog), Torsten Sandberg (infektionsläkare) och Pär-Daniel Sundvall (allmänläkare) gav sin syn på ovan symtom avseende diagnostik, handläggning, behandling och uppföljning. Övriga deltagare var mycket aktiva med frågor och inlägg och dagen avslutades med falldiskussioner med föreläsarna i panelen.

 

Inbjudan/program

 

Här kan du ta del av föreläsarnas bilder:

Tuulia Helinko Grankvist
Johan Hugosson
Torsten Sandberg
Pär-Daniel Sundvall

 

Nya fallbeskrivningar om UVI kommer under våren att läggas upp under "Läs mer - Kontaktläkare" tillsammans med tidigare presenterade patientfall på bensår, djurbett, tonsillit och borrelia.

 

uiqt|wB&uizqi5q5{ivl{|zwuH%vozmoqwv5{muizqi5q5{ivl{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m