ESBL fortsätter att öka kraftigt. Swedres rapport 2010 nu publicerad

På sjukhus har ESBL orsakat utbrott samt även dödsfall. I samhället kan de tex ge upphov till UVI. I vissa fall av multiresistent ESBL kan det innebära att en kvinna med en relativt banal urinvägsinfektion får läggas in och få intravenös antibiotika då ingen tablettbehandling finns att tillgå.

Läs mer i pressmeddelande från smittskyddsinstitutet (2011-06-09)
Resistenta bakterier sprids allt oftare ute i samhället

SWEDRES 2010Rapport om antibiotikaresistensläget från Smittskyddsinstitutet (SMI) och Strama. 50 sidor, tryckår 2011. 

uiqt|wB&rwpivvi5jmzvpizl{{wvH%vozmoqwv5{mrwpivvi5jmzvpizl{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m