Uppdaterad broschyr om behandling av vanliga infektioner

För att ytterligare förbättra antibiotikaanvändningen har Smittskyddsinstitutet och Läkemedelsverket tillsammans tagit fram en uppdaterad broschyr med behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvården.

Under slutet av september skickas broschyren ut till över 1 500 vårdcentraler och närakutmottagningar i landet. Målet är att sjukvården ska ha bra kunskap om och lättillgängliga verktyg för när och hur antibiotika bör användas.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens sida

uiqt|wB&rwpivvi5jmzvpizl{{wvH%vozmoqwv5{mrwpivvi5jmzvpizl{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m