Vårdcentraler som aktivt verkar för ökad följsamhet till behandlingsriktlinjerna för infektioner premieras!

Västra Götalandsregionen har beslutat att premiera de vårdcentraler som aktivt verkar för att öka följsamheten till behandlingsriktlinjer för vanliga infektioner i öppen vård. De vårdcentraler som genomfört och rapporterat samtliga åtagande enligt nedan självdeklaration erhåller ekonomisk ersättning. Medel tilldelas när godkänd självdeklaration inkommit.

Självdeklaration skall skickas in till Regionala Strama, var god se bakgrund och anvisningar

Anmäl er Strama-kontaktläkare till vårens utbildning! 

I årets nationella patientsäkerhetssatsning avseende antibiotika eftersträvas att förskrivarna på varje vårdcentral ska ha genomfört ett reflekterande möte om antibiotikaförskrivningen.

Målsättningen är att kontaktläkaren efter utbildningen ska känna sig trygg i och få verktyg för att på ett strukturerat sätt genomföra ett sådant möte – så missa inte detta utbildningstillfälle!

uiqt|wB&rwpivvi5jmzvpizl{{wvH%vozmoqwv5{mrwpivvi5jmzvpizl{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m