Press

Filmpremiär i väntrumssalongen

Antibiotika är något av det mest värdefulla vi har – och vi har länge tagit det för givet. Den 18 november infaller den internationella antibiotikadagen. Över hela världen uppmärksammas det hot som de resistenta bakterierna utgör mot vår framtida hälsa. Idag ökar antibiotikaresistensen påtagligt men alla kan bidra så att vi har effektiva antibiotika även i framtiden. Strama Västra Götaland lanserar nu en film för väntrum i vården så att alla kan skaffa sig kunskap och sprida till nära och kära.

Skaffa dig kunskap – se filmen!

uiqt|wBpmtmv5uizqm5sizt{{wvuiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m