Publikationer och rapporter

Rapporter och publikationer både från Västra Götalandsregionen och Strama nationellt.

Artiklar/Publikationer

Diagonistic aspects of urinary tract infections among eldery residents of nursingavhandling av Pär-Daniel Sundvall

Urinvägsinfektioner hos män – Expertmöte med redovisning av aktuellt kunskapsläge mot bakgrund av ökad antibiotikaresistens. (April 2013)

SWEDRES-SVARM 2014 - försäljningsstatisk över antibiotika från både människor och djur samt antibiotikaresistens hos bakterier från människor och djur från Folkhälsomyndigheten/SVA

Verksamhetsberättelse och årsstatistik Smittskyddsenheten 2015

Rapporter

10-punktsprogram för minskad antibiotikaresistens inom slutenvård - Framtaget av Svenska Infektionsläkarföreningen och Strama år 2014.

uiqt|wBuizqi5q5{ivl{|zwuH%vozmoqwv5{muizqi5q5{ivl{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m