Medarbetare Strama Västra Götaland

Strama är ett samverkansorgan med syfte att verka för sektorsövergripande samordning av frågor som rör förutsättningar att bevara möjligheten till effektiv antibiotikaanvändning vid bakteriella infektioner hos människor och djur.

Regionala Strama tillhör Patientsäkerhetsenheten. Det finns även lokala Strama-grupper i regionen och på våra större sjukhus, se längst ner på sidan.

Läs om Stramas organisation och historik

 

Regionala Strama

Christina (Tinna) Åhrén
Regionläkare, Medicinsk rådgivare,
Ordförande Regionala Strama
0702 18 28 14
 

Maria Hess
Distriktsläkare, Regionala Strama
 

Gunnar Jacobsson

Infektionsläkare, Regionala Strama
 

Pär-Daniel Sundvall
Distriktsläkare, Regionala Strama
 

Peter Ulleryd
Bitr smittskyddsläkare, Regionala Strama
 

Ingemar Qvarfordt
Hygienläkare, Regionala Strama
 

Denny Björk
Apotekare, Regionala Strama
 

Annika Edholm
Apotekare, Regionala Strama
 

 

Kontakt lokala Strama-grupper

Adresser

Regionala Strama

Patientsäkerhetsenheten
Koncernstab hälso- och sjukvård
Koncernkontoret
Västra Götalandsregionen

Besöksadress

Västra Götalandsregionen
Södra Hamngatan 37-41
Göteborg


Postadress

HSA-Strama
Box 1091
405 23 Göteborg

uiqt|wBkpzq{|qvi5ipzmvH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5ipzmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqi5pm{{H%vozmqwv5{muizqi5pm{{H%vozmoqwv5{muiqt|wBo}vviz5rikwj{{wvH%vozmoqwv5{mo}vviz5rikwj{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxiz4livqmt5{}vl%vittH%vozmoqwv5{mxiz4livqmt5{}vl%vittH%vozmoqwv5{muiqt|wBxm|mz5}ttmz%ylH%vozmoqwv5{mxm|mz5}ttmz%ylH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvomuiz5y%viznwzl|H%vozmoqwv5{mqvomuiz5y%viznwzl|H%vozmoqwv5{muiqt|wBlmvv%y5jrwzsH%vozmoqwv5{mlmvv%y5jrwzsH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvqsi5mlpwtuH%vozmoqwv5{mivvqsi5mlpwtuH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmv5uizqm5sizt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmv5uizqm5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m