Lokala Strama-grupper


Kontaktpersoner


Strama Bohuslän och Norra Älvsborg


NU-sjukvården Sjukhus-Strama

Lennart Wernbro
 

 

Strama Göteborgsområdet


Sahlgrenska Universitetssjukhuset – Sjukhus-Strama

Ulrika Snygg-Martin
 

SU – Sjukhus-Strama – intraSU

 

Kungälvs sjukhus – Sjukhus-Strama

Lars Bohlin
 

 

Frölunda Specialistsjukhus – Sjukhus-Strama

Camilla Larsson
 


Angereds Närsjukhus – Sjukhus-Strama

Cornelia Bergdahl
 

 

Strama Skaraborg


Ordförande

Peter Nolskog
 


Skaraborgs Sjukhus – Sjukhus-Strama

Gunnar Jacobsson
 

Martina Wahnström (från 2017-04-01)
  

Skaraborgs Sjukhus – Sjukhus-Strama

 

Strama Södra Älvsborg


Ordförande

Peter Ulleryd
 


Södra Älvsborgs sjukhus – Sjukhus-Strama

Anders Lundqvist
 

Strama Södra Älvsborgs sjukhus 
 

Alingsås lasarett – Sjukhus-Strama

Anders Ryberg
 

uiqt|wBtmvviz|5%wmzvjzwH%vozmoqwv5{mtmvviz|5%wmzvjzwH%vozmoqwv5{muiqt|wB}tzqsi5{v%yoo4uiz|qvH%vozmoqwv5{m}tzqsi5{v%yoo4uiz|qvH%vozmoqwv5{muiqt|wBtiz{5jwptqvH%vozmoqwv5{mtiz{5jwptqvH%vozmoqwv5{muiqt|wBui|{5liptH%vozmoqwv5{muiqt|wBkiuqtti5m5tiz{{wvH%vozmoqwv5{mkiuqtti5m5tiz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBkwzvmtqi5jmzoliptH%vozmoqwv5{mkwzvmtqi5jmzoliptH%vozmoqwv5{muiqt|wBxm|mz5vwt{swoH%vozmoqwv5{mxm|mz5vwt{swoH%vozmoqwv5{muiqt|wBo}vviz5rikwj{{wvH%vozmoqwv5{mo}vviz5rikwj{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuiz|qvi5%wipv{|zwuH%vozmoqwv5{m-vj{xCuiz|qvi5%wipv{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBxm|mz5}ttmz%ylH%vozmoqwv5{mxm|mz5}ttmz%ylH%vozmoqwv5{muiqt|wBivlmz{5t}vly%vq{|H%vozmoqwv5{mivlmz{5t}vly%vq{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBivlmz{5t}vly%vq{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBivlmz{5z%yjmzoH%vozmoqwv5{mivlmz{5z%yjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wB{}{ivvm5{|zivvmzliptH%vozmoqwv5{m{}{ivvm5{|zivvmzliptH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m