Lokala Strama-grupper


Kontaktpersoner


Strama Bohuslän och Norra Älvsborg


NÄL – Sjukhus-Strama

Lennart Wernbro
 

Strama NU-sjukvården – intraNU

 

Strama Göteborgsområdet


SU – Sjukhus-Strama

Ulrika Snygg-Martin
 

SU – Sjukhus-Strama – intraSU

 

Kungälvs Sjukhus – Sjukhus-Strama

Mats Dahl – ny representant efter sommaren 2016
 

 

Frölunda Specialistsjukhus – Sjukhus-Strama

Camilla Larsson
 


Angereds Närsjukhus – Sjukhus-Strama

Cornelia Bergdahl
 

 

Strama Skaraborg


Ordförande

Peter Nolskog
 


Skaraborgs Sjukhus – Sjukhus-Strama

Julia Lenzen
 

Skaraborgs Sjukhus – Sjukhus-Strama

 

Strama Södra Älvsborg


Ordförande

Peter Ulleryd
 


Södra Älvsborgs Sjukhus – Sjukhus-Strama

Anders Lundqvist
 

Strama Södra Älvsborgs sjukhus 
 

Alingsås lasarett – Sjukhus-Strama

Anders Ryberg
 

uiqt|wBtmvviz|5%wmzvjzwH%vozmoqwv5{mtmvviz|5%wmzvjzwH%vozmoqwv5{muiqt|wB}tzqsi5{v%yoo4uiz|qvH%vozmoqwv5{m}tzqsi5{v%yoo4uiz|qvH%vozmoqwv5{muiqt|wBui|{5liptH%vozmoqwv5{mui|{5liptH%vozmoqwv5{muiqt|wBkiuqtti5m5tiz{{wvH%vozmoqwv5{mkiuqtti5m5tiz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBkwzvmtqi5jmzoliptH%vozmoqwv5{mkwzvmtqi5jmzoliptH%vozmoqwv5{muiqt|wBxm|mz5vwt{swoH%vozmoqwv5{mxm|mz5vwt{swoH%vozmoqwv5{muiqt|wBr}tqi5tmv%zmvH%vozmoqwv5{mr}tqi5tmv%zmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxm|mz5}ttmz%ylH%vozmoqwv5{mxm|mz5}ttmz%ylH%vozmoqwv5{muiqt|wBivlmz{5t}vly%vq{|H%vozmoqwv5{mivlmz{5t}vly%vq{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBivlmz{5t}vly%vq{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBivlmz{5z%yjmzoH%vozmoqwv5{mivlmz{5z%yjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wB{}{ivvm5{|zivvmzliptH%vozmoqwv5{m{}{ivvm5{|zivvmzliptH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m