Vård- och behandlingsprogram


Vårdprogram i Västra Götaland

 

ESBL handlingsprogram Regionala riktlinjer för kommunal hälso- och sjukvård i Västra Götaland

Diagnostik och behandling av luftvägsinfektioner Utgiven av Skaraborg 2015

Diagnostik och behandling av hud- och mjukdelsinfektioner Utgiven av Skaraborg 2009

Pneumoni - Regional medicinsk riktlinje (2013)

 

 Multiresistenta bakterier - anvisningar avseende vårdhygien

MRB i Västra Götaland – anvisningar avseende vårdhygien

 

Behandlingsrekommendationer

Västra Götalands riktlinjer för empirisk antibiotikabehandling av akuta infektioner

Rekommenderade läkemedel i Västra Götalandsregionen - REKlistan via Vårdgivarstödet


Nationella vårdprogram och behandlingsrekommendationer

Behandlingsrekommendationer från Strama

uiqt|wBuizqi5q5{ivl{|zwuH%vozmoqwv5{muizqi5q5{ivl{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m