Statistik Strama

2016

Riket och Västra Götaland - kvartal 4, 2016 Sjukhusstatistik antibiotika t.o.m. kvartal 3 - 2016 Regional kvartalsrapport III 2016 Infektionsverktyget

Riket och Västra Götaland – kvartal 3, 2016 Sjukhusstatistik antibiotika 2014-kv 3 – 2016-kv 2 Riket och Västra Götaland – kvartal 2, 2016 Regional kvartalsrapport ll 2016 Infektionsverktyget Riket och Västra Götaland – kvartal 1, 2016 Regional kvartalsrapport I 2016 Infektionsverktyget 

2015

Riket och Västra Götaland – statistik årsrapport 2015Sjukhusstatistik antibiotika 2014-2015 Riket och Västra Götaland statistik kvartal 3, 2015 Riket och Västra Götaland statistik kvartal 2, 2015 Riket och Västra Götaland statistik kvartal 1, 2015

 

Nationell statistik Strama

Antibiotikaförsäljning och Antibiotikaresistens inom humanmedicin – kvartalsrapporter.

 

SWEDRES/SVARM

Årsrapport om antibiotikaförbrukning och resistensläge i Sverige hos människor och djur. Från Folkhälsomyndigheten och SVA.

uiqt|wBqli5tqvljmzoH%vozmoqwv5{mqli5tqvljmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m