Vårdval Rehab

Den 1 september 2014 infördes Vårdval Rehab i Västra Götalandsregionen. Det innebär att patienterna själva kan välja någon av de rehabenheter som blivit godkända i vårdvalet. Rehabenheterna ska erbjuda arbetsterapi och fysioterapi/sjukgymnastik. Några av dem kommer även att erbjuda ett tilläggsuppdrag inom neurologi där logoped ingår. Hjälpmedelsförskrivning ingår i rehabenheternas uppdrag. 

Det är patientens fria val som gäller. Man gör sitt vårdval genom att kontakta den rehabenhet man vill gå till och man behöver ingen remiss för att besöka rehabenheten. Rehabenheterna ska erbjuda kontakt via telefon samma dag som patienten söker och erbjuda tid för bedömning inom 7 dagar. Ett besök på rehabenheten kostar 80 kr och ingår i högkostnadsskyddet. 

Information om Vårdval Rehab till invånare finns på:

1177 Vårdguiden

Senaste nytt från Vårdval Rehab

 • Vårdgivarnytt - Vårdval Rehab 2017-02-09

  Gemensamt ansvar för trygga och effektiva utskrivningar • Röntgenavtal avslutas 2017-02-28 • Nya patientavgifter från 2017-01-01 • Besöksregistrering Vårdval Rehab – uppdaterad version • Nya rekommendationer för sjukskrivning vid psykisk sjukdom

 • Vårdgivarnytt - Vårdval Rehab 2017-01-26

  Ändrad rutin för remittering till reumatologisk slutenvårdsrehab på Mösseberg • För kännedom - Driftstart av pilotprojektet ungas psykiska hälsa – vårdcentral • Konferens om självskadebeteende 5 maj • Utbildning - evidens kring multimodal smärtrehab

 • Vårdgivarnytt - Vårdval Rehab 2017-01-12

  Ersättning för verksamhetsförlagd utbildning höstterminen 2016 • Webbaserad utbildning - levnadsvanor, sjukdomsförebyggande metoder & hälsa • Konferensen om psykisk ohälsa och depression hos äldre 2 mars • Vårdhygien informerar om basala hygienrutiner

 • Vårdgivarnytt -Vårdval Rehab 2016-12-29

  Inbjudan till utbildningsdag om axel- och armbågsproteser • Garanterad finansiering av multimodal rehabilitering inom primärvården - Till och med första kvartalet 2017 • Ljudfil om AntiStress - ett komplement vid behandling av stress

Jämför rehabenheterna på 1177 Vårdguiden

På 1177 Vårdguiden kan du se vilka rehabenheter som ingår i Vårdval Rehab och jämföra vad rehabenheterna erbjuder. 

Hitta den närmaste rehabenheten på kartan

Via kartfunktionen skriver du in valfri adress och får fram den rehabenhet som ligger närmast den angivna adressen. Du kan till exempel se vilken rehabenhet som ligger närmast din bostad, din vårdcentral, ditt arbete eller annan valfri adress.

Länk till kartfunktionen

Kontakt

Frågor angående Vårdval Rehab besvaras via mejl till
 

uiqt|wB%vizl%vit5zmpijH%vozmoqwv5{m%vizl%vit5zmpijH%vozmoqwv5{muiqt|wB&pmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{mpmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m