Ersättning för tilläggsuppdrag

Rehabenheter som är godkända för uppdraget kan även ansöka om godkännande för tilläggsuppdrag, Tilläggsuppdrag ersätts i särskild ordning.

Tilläggsuppdrag neurovårdteam

När ett neurovårdteam vid en rehabenhet som är godkänd för tilläggsuppdraget träffar patienter inom den angivna målgruppen utgår ersättning per kontaktpoäng, vilka beräknas utifrån de vårdkontakter som sker.

Besök på mottagning, fysioterapeut (ungefärlig tidsåtgång 30 minuter)

1,0 poäng

Besök på mottagning, arbetsterapeut 

2,0 poäng

Kort besök på mottagning, arbetsterapeut (ungefärlig tidsåtgång 30 minuter)

1,2 poäng

Hembesök

3,0 poäng

Besök på hjälpmedelscentral                                 

3,0 poäng

Teambesök (en patient möter flera yrkeskategorier samtidigt)

3,0 poäng

Gruppbaserad behandling, per deltagande patient

0,3 poäng

Gruppbaserad patientutbildning, per deltagande patient

0,6 poäng

Gruppteambesök (flera patienter möter flera yrkeskategorier samtidigt) per deltagande patient

0,8 poäng

Telefonkontakt/digital kontakt med medicinsk bedömning

0,2 poäng


Några faktorer medför, när de förekommer i samband med ett enskilt besök, ett tillägg till besökets vikt. Dessa faktorer är

Patientens första besök vid den rehabenhet till vilken neuroteamet hör under 365 dagar

+ 0,5 poäng

Tolkmedverkan vid besöket

+ 0,5 poäng

Patient 75 år och äldre        

+ 0,5 poäng

Patienten är yngre än 12 år

+ 0,5 poäng

Rehabilitering till följd av neurologisk sjukdom,

Se förteckning över Neurodiagnoser på denna länk

+ 1,0 poäng

 
Ersättningen per kontaktpoäng uppgår till 429 kronor.

uiqt|wBivvm|p5t}vliptH%vozmoqwv5{mivvm|p5t}vliptH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m