Ersättning för vård av personer från andra länder

För att få ersättning för vård av utländska/utlandssvenska patienters besök ska underlag skickas till Team vårdval på Koncernkontoret . Detta underlag ska kompletteras med ett försättsblad.

En mall på försättsbladet erhålls genom att skicka ett e-brev till  , brevet måste innehålla vilken enhet som avses.

De underlag som månadsvis ska skickas är:

  • Försättsbladet "Månadssammanställning" 
  • Kvittokopia på varje besök alternativt RIA-lista/utomkommunslista.
    Information om läns- och kommunkoder finns på följande länk: Läns- och kommunkoder i särskilda fall v 1.8.2
  • Tydlig och läslig kopia på fram- (och baksida) av giltigt EU-kort eller provisoriskt intyg. För invånare i Norden räcker det med den kompletta adressen i hemlandet. Vilka regler som gäller för olika länder återfinns i SKL:s handbok ”Vård av personer från andra länder” sjätte omarbetade upplagan.
    Länk till denna finns i Patientavgiftshandboken kapitel 6.1 eller kan laddas ner direkt på följande länk:
    SKL:s handbok Vård av personer från andra länder

Försättsbladet "Månadssammanställning" skickas tillsammans med underlagen ovan till:

Ekonomi Vårdval
Regionens Hus
Lillhagsparken 5
405 44 Göteborg

Vid frågor kontakta:  

 

 

uiqt|wBmswvwuq5%vizl%vitH%vozmoqwv5{mmswvwuq5%vizl%vitH%vozmoqwv5{muiqt|wBmswvwuq5%vizl%vitH%vozmoqwv5{mmswvwuq5%vizl%vitH%vozmoqwv5{muiqt|wB&pmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{mpmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m