Målrelaterad ersättning för kvalitet

Målrelaterad ersättning för kvalitet kan utgå för tre kvalitetsindikatorer, vilka innebär ersättning per genomförd åtgärd som följs av registrering.

Grupp

Kortnamn                                                  

Ersättning per genomförd åtgärd  

Rörelseorganens sjukdomar

Antal fullständig registrering av patienter med knä-, höft- eller handartros i BOA-registret, vilket innebär registrering vid 1:a besöket, genomförd Artrosskola samt 3-månaders uppföljning. 

300 kr

Samverkan

Antal individanpassade  rehabiliteringsplaner (upprättad av arbetsterapeut, fysioterapeut och ytterligare någon profession) som har följts upp, inom 6

månader

300 kr

 

Antal individanpassade  rehabiliteringsplaner (upprättad av arbetsterapeut och fysioterapeut) som har följts upp inom 6 månader

300 kr      

 

Anpassning kan framöver behöva göras för att möta konsekvenser av tillämpade indikatorer och för att följa utvecklingen nationellt. De målrelaterade kvalitetsindikatorerna revideras årligen, vilket kan innebära att vissa indikatorer upphör och andra kan tillkomma. 

Statliga satsningar kan medföra att målrelaterad ersättning för kvalitet utformas enligt andra principer. Då avtal på statlig nivå sällan tecknas långt före ikraftträdande förmedlas dessa villkor i nyhetsbrev och/eller på Västra Götalandsregionens webbplats.


 

uiqt|wBivvm|p5t}vliptH%vozmoqwv5{mivvm|p5t}vliptH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m