Särskild ersättning för att tillhandahålla e-tjänster

Rehabenheten ska erbjuda följande av 1177 Vårdguidens e-tjänster (om det finns inom verksamheten): 

  • Beställa tid
  • Av/omboka tid
  • Kontakta mig
  • Skicka meddelande

Bokning av besök via nätet ska ske via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Svar ska ges till invånaren inom 2 vardagar från att ärendet inkom.

För att ersättning ska utgå krävs att:

  • Rehabenheten minst erbjuder de e-tjänster via 1177 som framgår enligt ovan  
  • Rehabenheten skriftligt redovisar hur man integrerar befintliga e-tjänster i ordinarie verksamhet.
  • Svarstider hålls enligt beslut om ”Införande av och basutbud i, 1177 Vårdguidens e-tjänster”.
  • Rehabenheten skriftligt redovisar plan för att utöka användningen av e-tjänster. Dokumentation ska lämnas i anvisad form och till anvisad kanal.

Ersättning utbetalas till de rehabenheter som uppfyller kraven med ett engångsbelopp om 12 000 kr samt 2,50 kr per kontaktpoäng. Ersättningen utbetalas vid ett tillfälle och avser hela året. 

 

uiqt|wB&pmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{mpmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m