Särskild ersättning för socioekonomi

Särskild ersättning för socioekonomi utgår till rehabenheter med hög socioekonomisk belastning, beräknad enligt CNI (Care Need Index). Detta index är framtaget för svensk primärvårdsverksamhet.

Varje månad skickas en fil med uppgift om de patienter som har besökt rehabenheterna under en period om tre månader till SCB för beräkning av CNI per rehabenhet. Ersättning utgår till de rehabenheter som har högst CNI per patient. Ersättningen relateras till enhetens storlek, genom dess summerade index (CNI per patient x antal patienter). 

Ersättning utgår till rehabenheter vars värde för CNI/patient överstiger 3,0. Ersättningen per CNI-poäng (antal patienter x (CNI/person – 3,0)) är 65,- kronor.

uiqt|wBivvm|p5t}vliptH%vozmoqwv5{mivvm|p5t}vliptH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m