Information och marknadsföring

Nedan finns de riktlinjer för information och marknadsföring som Hälso- och sjukvårdsutskottet beslutade den 4 juni 2014, som gäller för verksamheter inom VG Primärvård och Vårdval Rehab.

Riktlinjer för information och marknadsföring inom VG Primärvård och Vårdval Rehab

Kontakt

Frågor angående Vårdval rehab besvaras via mejl till   

uiqt|wB%vizl%vit5zmpijH%vozmoqwv5{m%vizl%vit5zmpijH%vozmoqwv5{muiqt|wB&pmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{mpmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m