Ansökan

För dig som vill ansöka om godkännande i Vårdval Rehab, görs ansökan på denna länk:

Länk till ansökan i Barium

Ansökan fylls i elektroniskt men måste därefter skrivas ut, skrivas under och skickas in till Diariet i Göteborg. Det är först när ansökan är diarieförd som granskningen påbörjas.  
För att få starta 1 september 2014 måste ansökan vara inkommen senast 31 mars 2014. 

 

Tilläggsansökan neuroteam 

För att ansöka om tilläggsuppdrag neuroteam, mejla till funktionsbrevlådan   
Därefter får du en specifik länk som du använder för att registrera din ansökan.  

Nedan kan du se hur ett visningsexemplar av ansökningsformuläret ser ut.
Ansökningsformulär Vårdval Rehab - visningsexemplar  

 

Ansökan om ny mottagningsadress inom Vårdval Rehab

Vid förändrad adress/er än vad kontraktet fastställer ska föregås av godkännande av Västra Götalandsregionen enligt kap 1.1 Godkännande i Krav- och kvalitetsboken.

Fyll i blanketten nedan och mejla den till:   

Ansökan om ny mottagningsadress inom Vårdval Rehab

 

Ansökan om filial

Regelverket för filialverksamhet anges i Krav- och kvalitetsbok 2017 avsnitt 1.1.5 samt 2.7.1.
För att ansöka om filial inom Vårdval Rehab, ska följande blankett fyllas i:

Blankett för ansökan om filial

Blanketten mejlas till:  

Ansökan kommer därefter att behandlas av enhet Primärvård och beslut om godkännande tas av respektive hälso- och sjukvårdsnämnd.

Vid avslut av befintlig utbudspunkt (inklusive bassäng) ska det i god tid mejlas till:  .

 

Kontakt

Frågor angående Vårdval rehab besvaras via mejl till   

uiqt|wB%vizl%vit5zmpijH%vozmoqwv5{m%vizl%vit5zmpijH%vozmoqwv5{muiqt|wB%vizl%vit5zmpijH%vozmoqwv5{m%vizl%vit5zmpijH%vozmoqwv5{muiqt|wBp{vH%vozmoqwv5{mp{vH%vozmoqwv5{muiqt|wB%vizl%vit5zmpijH%vozmoqwv5{m%vizl%vit5zmpijH%vozmoqwv5{muiqt|wB%vizl%vit5zmpijH%vozmoqwv5{m%vizl%vit5zmpijH%vozmoqwv5{muiqt|wB&pmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{mpmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m