Diagnos- och åtgärdsregistrering

  • Nedan finns anvisning gällande diagnos och åtgärdsregistrering enligt KVÅ i Vårdval Rehab:

Diagnos- och åtgärdsregistrering

  • Nedan framgår de åtgärdskoder (regionala och nationella) som ska användas inom Vårdval Rehab:

Åtgärdskoder för Vårdval Rehab

Beslut om namnändring av UX401 - 2016-04-19

Ordförandebeslut byte namn UX405 och UX408

Regionala åtgärdskoder för Vårdval Rehab - beslut 

  • Exempel på lathundar som kan underlätta KVÅ registreringen finns på följande länk:
     
    Länk till lathundar för KVÅ registrering 
     
  • Nedan finns lista över neurologiska diagnoser som ingår i neuroteamets uppdrag samt genererar extra besöksvikt:

Neurodiagnoser

Neurodiagnoser 2017 - gällande från och med 1 januari 2017. 

 

Kontakt

Frågor angående Vårdval Rehab besvaras via mejl till   

uiqt|wB%vizl%vit5zmpijH%vozmoqwv5{m%vizl%vit5zmpijH%vozmoqwv5{muiqt|wB&pmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{mpmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m