Hjälpmedel och buffertförråd

Rehabenheten ska ha ett buffertförråd med hjälpmedel som säkerställer att akuta och vanligt förekommande hjälpmedelsbehov kan tillgodoses för patienten och att vårdkedjan fungerar.  Buffertförråden ska betraktas som ett lager för snabb tillgänglighet av hjälpmedel, övriga beställningar levereras enligt fastställda leveranstider. All beställning av hjälpmedel ska ske i beställningssystem webSESAM.

Sortiment och lagerpåfyllnad i lokala buffertförråd

Sortiment och artiklar i buffertförrådet ska anpassas till enhetens storlek och uppdrag. Sortimentet ska överenskommas mellan förskrivande enhet och Hjälpmedelscentral. Kan överenskommelse inte träffas äger den centrala enheten för hjälpmedel rätt att avgöra frågan. Hjälpmedelscentralen och Rehabenheten ska i samverkan, minst en gång årligen följa upp att de lokala buffertförråden bedrivs kostnadseffektivt efter verksamhetens behov.

Här hittar du en förteckning på de produktområden av hjälpmedel som är beställningsbara till buffertförråden.

Exempel på sortiment och artiklar i buffertförråd medium och maxi

Rehabenheten ska ta emot retur av hjälpmedel för vidare transport till hjälpmedelsleverantören.  samt se till att det finns en utsedd kontaktperson som ansvarar för kontakter med Hjälpmedelscentralen.

Hjälpmedel i Västra Götaland

På webbplatsen Hjälpmedel i Västra Götaland hittar du ”Din guide till hjälpmedelsavtalet” som förklarar innehåll, krav och villkor i avtalet. Här finns också handboken för förskrivning av personliga som är regelverket för förskrivning, information och inloggning till beställningssystemet för hjälpmedel, webSESAM och annan information som kan vara bra att känna till.

Hjälpmedel i Västra Götaland

Hjälpmedelscentralen

Här hittar du information om sortiment, rutiner och utbildningar från Hjälpmedelscentralen.

Hjälpmedelscentralen i Västra Götaland

Primärvårdens hjälpmedelsenhet

Primärvårdens hjälpmedelsenhet

Kontakt

Frågor angående Vårdval Rehab besvaras via mejl till   

uiqt|wB%vizl%vit5zmpijH%vozmoqwv5{m%vizl%vit5zmpijH%vozmoqwv5{muiqt|wB&pmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{mpmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m