Krav- och kvalitetsbok

Nedan finns Krav- och kvalitetsboken för Vårdval Rehab.

 

Krav- och kvalitetsbok för Vårdval Rehab från 1 januari 2017 

Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehab 2017

Sammanfattning av förändringar i Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehab 2017

Beslut om revidering Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehab 2017

 

Beställ Krav- och kvalitetsboken i tryckt format

Krav- och kvalitetsboken i tryckt format finns att beställa via webbsidan: www.vgregion.se/adc eller via mejl till  

 

Krav- och kvalitetsbok för Vårdval Rehab från 1 januari 2016

Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehab 2016

Sammanfattning av ändringar i Krav- och kvalitetsbok 2016

 

Krav- och kvalitetsbok för Vårdval Rehab från 1 januari 2015

Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehab

Tillämpningsbeslut av kraven för utbudspunkter på rehabenheter inom Vårdval Rehab HSS § 210-2015

Tillämpningsbeslut avseende särskild hantering vid brist i dataleverans vid start av verksamheter gällande Vårdval Rehab HSD-D § 4-2015

Tillämpningsbeslut – Fastställande av tröskelnivå gällande ersättning för socioekonomi i Vårdval Rehab 2015-03-30

Tillämpningsbeslut - Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehab 2014-12-19

 

Vid ändringar inom Vårdval Rehab

Vid enklare ändringar så som byte av verksamhetschef eller telefonnummer se blankett nedan:

Ändringsblankett

Underskriven blankett skickas till:
Regionens Hus
Ekonomi Vårdval
Lillhagsparken 5
405 44 Göteborg

För större ändringar så som byte av bolagsnamn eller ändrade ägarförhållanden följer särskild ordning enligt § 9 i kontraktet för Vårdval Rehab:

§ 9 Överlåtelse av kontrakt och ändrade ägarförhållanden.

Part får inte helt eller delvis överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta kontrakt utan den andra partens skriftliga godkännande. Väsentlig förändring av ägarförhållanden hos Leverantören eller hos eventuellt moderbolag till Leverantören ska utan dröjsmål skriftligt anmälas till Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionen äger därvid rätt att pröva om förutsättningarna enligt § 3 i detta kontrakt alltjämt är uppfyllda och i annat fall säga upp kontraktet. Kontraktet ska i sådant fall skriftligt sägas upp med minst 90 dagars uppsägningstid, senast 90 dagar efter det att Västra Götalandsregionen fått vetskap om de ändrade ägarförhållandena.

Anmälan om större ändring skickas till: 
Regionens Hus/Diariet 
405 44 Göteborg

 

Kontakt

Frågor angående Vårdval Rehab besvaras via mejl till   

uiqt|wBilzm{{5lq{|zqj}|qwv{kmv|z}uH%vozmoqwv5{milzm{{5lq{|zqj}|qwv{kmv|z}uH%vozmoqwv5{muiqt|wB%vizl%vit5zmpijH%vozmoqwv5{m%vizl%vit5zmpijH%vozmoqwv5{muiqt|wB&pmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{mpmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m