Om Vårdval Rehab

Regionfullmäktige beslutade den 11 februari att införa Vårdval Rehab med start 1 september 2014. Rehabenheter som uppfyller Västra Götalandsregionens krav ska erbjuda arbetsterapi och fysioterapi/sjukgymnastik på primärvårdsnivå. Kraven är lika för offentliga och privata vårdgivare. 

Verksamheter som berörs av förändringen i samband med införandet av Vårdval Rehab är de som i dagsläget arbetar med rehabilitering på primärvårdsnivå inom offentlig och privat sektor. Även kommuner och sjukhus berörs av förändringen.

Syftet med Vårdval Rehab är att bland annat att:

• Stärka patienternas ställning
• Säkra en hög tillgänglighet och kvalitet
• Att patienterna ska få vård på lika villkor i regionen
• Ge patienterna och invånare större inflytande i vården

Rehabenheterna ska ta emot personer i alla åldrar med olika funktionsnedsättningar och diagnoser. De ska erbjuda kontakt via telefon samma dag som patienten söker och erbjuda tid för bedömning inom 7 dagar. Rehabenheterna ska ha öppet 40 timmar i veckan. Det krävs ingen remiss för att kontakta rehabenheten. Kontakt kan ske genom telefon, webb eller besök på mottagningen. Vid akut behov ska en tid kunna erbjudas samma dag eller nästa vardag. Vid behov ska rehabenheterna även utföra enstaka hembesök.

En rehabenhet kan ansöka om godkännande för tilläggsuppdrag neuroteam. I neuroteamets uppdrag ingår att erbjuda logopedinsatser. Hjälpmedelsförskrivning ingår i uppdraget för samtliga enheter i Vårdval Rehab. Det krävs inget listningsförfarande utan patienten väljer själv rehabenhet.  

Från den 14 februari 2014 är det möjligt att ansöka om godkännande i Vårdval Rehab. De som ansöker innan den 31 mars och blir godkända, kan starta sin verksamhet 1 september 2014. 

Länk till ansökan 

uiqt|wB%vizl%vit5zmpijH%vozmoqwv5{m%vizl%vit5zmpijH%vozmoqwv5{muiqt|wB&pmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{mpmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m