Patientenkätundersökning

Från den 1 september kommer Västra Götalandsregionen genomföra en patientenkätundersökning på rehabenheter inom Vårdval Rehab. Syftet med undersökningen är att ta reda på vad patienterna tycker om vården. Västra Götalandsregionen och du som vårdgivare kommer att få tillgång till resultatet för din enhet och svaren kan användas i ert förbättringsarbete och som underlag för jämförelse mellan rehabenheterna.

Enkäten skickas till slumpmässigt utvalda patienter som besökt rehabenheten i september. Svaren är helt anonyma. Nedan finns informationsmaterial om patientundersökningen som kan laddas ned och skrivas ut. De rehabenheter som berörs av undersökningen har fått informationsmaterialet skickat till sig och ska sätta upp materialet synligt under hela september månad. Resultatet från undersökningen förväntas vara klart i december. 

Affisch om patientenkätundersökningen

Information om patientenkätundersökningen

 

Resultat

Nedan finns slutrapporten från Vårdval Rehabs patientenkätundersökning

Analysrapport Vårdval Rehab – patientenkät

Rehabenheter som har deltagit i patientenkätmätningen kan ta del av sin enhets resultat via webbplats www.indikator.org med individuella inloggningsuppgifter för rehabenheten. Alla enheter som deltagit i mätningen har fått inloggningsuppgifter skickade till verksamhetschef. Om dessa inloggningsuppgifter tappats bort kan verksamhetschef kontakta Indikator på  .

Kontaktperson för frågor:
Karin Tidlund  

Vid frågor om undersökningen kontakta Indikator som är ansvarig

Indikator har telefontid på vardagar mellan 09.00 och 16.30 på det kostnadsfria telefonnumret 0200-58 59 60. Det går också bra att skicka e-post till   eller besöka Indikators hemsida www.indikator.org.
Här finns också länkar till resultat från en del tidigare undersökning.

uiqt|wBqvnwHqvlqsi|wz5wzoqvnwHqvlqsi|wz5wzouiqt|wBsizqv5|qlt}vlHqvlqsi|wz5wzosizqv5|qlt}vlHqvlqsi|wz5wzouiqt|wBqvnwHqvlqsi|wz5wzoqvnwHqvlqsi|wz5wzouiqt|wB&pmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{mpmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m