Projekt "Kvinnors hälsa" inom Vårdval Rehab

Enheten för Primärvård och Vårdval Rehab har fått projektmedel för att utveckla kunskap om kvinnors hälsa inom Vårdval Rehab.

Regeringen har avsatt 125 mnkr för riktade insatser för att stärka kvinnors hälsa under 2016. Västra Götalandsregionens andel är 21,5 mnkr och enligt beslut i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen kommer att medlen att användas för att stärka kvinnors hälsa inom primärvården. Under förutsättning att riksdagen fattar beslut kommer ytterligare medel att avsättas under åren 2017 – 2019.

Inom Vårdval Rehab ser vi att patientgruppen kvinnor med stressrelaterad psykisk ohälsa växer och behov av rehabiliteringsinsatser på primärvårdsnivå ökar. Projektet inom Vårdval Rehab syftar till att långsiktigt skapa förutsättningar för att målgruppen ska erbjudas rehabilitering på evidensbaserad grund.  

Projektets fyra fokusområden

  • Kunskapsuppbyggnad för att uppmärksamma, beskriva patientgruppen genom säkrare användning av ICD 10 och KVÅ koder inom området långvarig smärta och psykisk ohälsa
  • Evidensbaserad praktik
  • Utveckling och implementering av nya metoder
  • Patientutbildning, ett personcentrerat förhållningssätt

Projektet startar 1 september och två projektledare, Hanna Söderberg och Karin Jacobsson, har anställts för att under hösten arbeta med projektet. 

Styrgruppen består av:

  • Karin Jacobsson, projektledare
  • Lena Karlsson, Koncernkontoret
  • Karin Overgaard, Koncernkontoret
  • Marie Gustavsson, Koncernkontoret
  • Anneli Virenhem, Primör Rehab

Mer information om projektet kommer att finnas på denna webbsida framöver. 

uiqt|wB&pmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{mpmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m