Uppföljnings- och kvalitetsindikatorer

Nedan finns de uppföljnings- och kvalitetsindikatorer som är gällande från 2017.

Uppföljnings- och kvalitetsindikatorer 2017

 

Hugin - uppföljningssystemet

Hugin är Västra Götalandsregionens webbaserade system för uppföljning av indikatorerna för Vårdval Rehab. Indikatorerna är ett stöd i verksamhetens eget förbättringsarbete och ger möjlighet till jämförelser mellan rehabenheter. Uppgifterna redovisas öppet för allmänheten samt ger underlag för invånarnas val av rehabenhet. I Hugin kommer indikatorer i Krav- och kvalitetsboken Vårdval Rehab att visas.

Hugin hittar du på denna webbsida: http://hugin.vgregion.se/

På förstasidan i Hugin hittar du en manual för att kunna använda verktyget. Klicka på bilden som ser ut så här:   

Kontakt

Frågor angående Vårdval Rehab besvaras via mejl till   

uiqt|wB%vizl%vit5zmpijH%vozmoqwv5{m%vizl%vit5zmpijH%vozmoqwv5{muiqt|wB&pmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{mpmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m