Vårdval VG Primärvård

Västra Götalandsregionen införde 2009 en vårdvalsmodell i primärvården - VG Primärvård. Syftet är att stärka patientens ställning och förbättra kvaliteten och tillgängligheten i vården. Vårdvalet innebär att invånarna i Västra Götaland kan välja någon av de cirka 200 godkända vårdcentralerna som ingår i vårdvalet. Man kan även välja en vårdcentral i ett annat landsting.

Information om vårdvalet till invånare finns på: 1177 Vårdguiden

Resterande information på de här sidorna vänder sig till vårdgivare inom VG Primärvård. 

 

Senaste nytt från VG Primärvård

 • Vårdgivarnytt - VG Primärvård 2017-01-12

  Ersättning för verksamhetsförlagd utbildning höstterminen 2016 • Webbaserad utbildning - levnadsvanor, sjukdomsförebyggande metoder & hälsa • Friska omföderskor går hem direkt från förlossningen vid normal förlossning • Förändrade regler vid förskrivnin

 • Vårdgivarnytt - VG Primärvård 2016-12-29

  Reviderade nationella riktlinjer för depression/ångestsyndrom och för demenssjukdom – enkätundersökning för GAP-analys på väg • Film om samordnad vård- och omsorgsplanering på distans via video • Inbjudan - remisskonferens nationella riktlinjer för vård

 • Vårdgivarnytt - VG Primärvård 2016-12-15

  Kusten Ytterby – utsedd till årets vårdcentral för äldre • Fortsatt beslutsprocess för nytt Hälso- och sjukvårdsavtal – nu ute för beslut hos samtliga 50 parter • Goda resultat av samarbetet mellan kommun och region kring försörjning av personliga hjälpm

 • Vårdgivarnytt - VG Primärvård 2016-12-01

  Världsaidsdagen 1 december – gör hivtest, Nytt startdatum för SAMSA blir den 6 december, Uppdaterade KVÅ-koder och diagnoskoder för primärvården 2017, Tillfälliga ersättningar 2017 gällande asylsökande och nyanlända, IGRA-test blir fortsatt kostnadsfritt

Val av vårdcentral

Vårdvalet innebär att du som patient kan välja vilken vårdcentral du vill gå till. Du gör ditt vårdval genom att kontakta den vårdcental du vill välja. Du kan alltid byta vårdcentral om du inte är nöjd. Nedan finns en lista med kontaktuppgifter till vårdcentralerna i Västra Götaland. 

Valbara vårdcentraler i Västra Götaland

Du kan också läsa mer om och jämföra alla vårdcentraler på 1177 Vårdguiden. Där kan du även läsa om hur du gör för att välja en vårdcentral i ett annat landsting. Klicka på bilden nedan för att komma till 1177 Vårdguiden. 

Kontakt

Mejladress till funktionsbrevlådan:
 

Förändringar i vårdval

uiqt|wB%voxzquiz%vizlH%vozmoqwv5{m%voxzquiz%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{mpmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m