Ansök om att bli vårdgivare

Vårdgivare som vill ingå i VG Primärvård måste först ansöka om ett godkännande. Ansökan sker löpande.

För att bli godkänd måste vårdgivaren uppfylla de krav och villkor som Västra Götalandsregionen ställer i den så kallade Krav- och kvalitetsboken. Förfrågningsunderlag/Krav- och kvalitetsbok

Efter samråd och kontrakt med hälso- och sjukvårdsnämnden kan vårdgivaren sedan etablera sig och bedriva vård i Västra Götaland.

Meddelande om godkännande lämnas senast tre månader från det att komplett ansökan inkommit. 

Ansökan sker genom att respektive blankett nedan fylls i, skrivs under och skickas in. 

Ansökningsblankett (för privata vårdgivare)

Ansökningsblankett (för offentliga vårdgivare)

 

Ansökan om ny mottagningsadress inom VG Primärvård

Vid förändrad adress/er än vad kontraktet fastställer ska föregås av godkännande av Västra Götalandsregionen enligt kap 1.1 Godkännande i Krav- och kvalitetsboken.

Fyll i blanketten nedan och mejla den till:  

Ansökan om ny mottagningsadress inom VG Primärvård

 

 

uiqt|wB%voxzquiz%vizlH%vozmoqwv5{m%voxzquiz%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{mpmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m