Rapporter VG Primärvård

Årsrapporter

Sedan införandet av vårdvalet VG Primärvård 2009 har det varje år skrivits en uppföljningsrapport som beskriver utvecklingen av vårdvalsmodellen under föregående år och erfarenheter som gjorts sedan införandet. Nedan finns rapporterna att läsa i kronologisk ordning.

Uppföljningsrapport VG Primärvård 2010 - ett år med VG Primärvård

Uppföljningsrapport VG Primärvård 2011

Uppföljningsrapprt VG Primärvård 2012

Uppföljningsrapport VG Primärvård 2013

Uppföljningsrapport VG Primärvård 2014

 

Övriga rapporter

Vad påverkar patientupplevd kvalitet i primärvården - Vårdanalys 2012

Val av vårdcentral, förutsättningar för kvalitetskonkurrens i vårdvalssystemen - Konkurrensverket 2012

uiqt|wB&pmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{mpmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m