Barnhälsovård

Enligt krav- och kvalitetsboken ska alla vårdcentraler bedriva barnhälsovård. Verksamheten ska utgå från ett folkhälsoinriktad och psykosocialt perspektiv. Det övergripande målet är att säkerställa barnens hälsa, trygghet och utveckling.

Åtgärdsregistrering

Barnhälsovårdsenheterna i Västra Götaland har arbetat fram ett gemensamt åtgärdsregister för barnhälsovård som gäller från och med 1 januari 2010. Syftet är att underlätta verksamhetsuppföljning/statistikuttag av barnhälsovården.

Regional riktlinje

Regional riktlinje - Spädbarnsmisshandel

Regional riktlinje - Barn som far illa  

Regional riktlinje - Våld i nära relationer

Att välja BVC

Förtydligande angående listning på BVC samt om informationsöverföring mellan MVC, förlossning och BVC 

Blanketter 

Inskrivningsblankett BVC 

Hänvisningar i krav- och kvalitetsboken

Handlingsprogram - alkoholförebyggande arbete under graviditet och i småbarnsfamiljer

IHP-formulär

Nationell målbeskrivning för sjukskötersketjänstgöring inom barnhälsovården

Nationell målbeskrivning för läkartjänstgöring på BVC

Verksamhetsbeskrivning för barnhälsovården i Västra Götalandsregionen

Rikshandbok för barnhälsovård

Socialstyrelsens allmänna råd för hälsoundersökningar av asylsökande

Västra Götalandsregionens information om hälsoundersökningar av asylsökande med flera 

 

 

 

uiqt|wBpmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{mpmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m