ACG-systemet och diagnoskodning

Rätt diagnos - rätt ersättning

"ACG” (Adjusted Clinical Groups) är en metod som kan användas såväl för att beskriva hälsotillstånd i befolkningen som för att fördela sjukvårdsresurser efter förväntad vårdtyngd, med utgångspunkt i registrerade diagnoser. Det utgör en viktig komponent i beräkning av ersättning till vårdcentralerna inom VG Primärvård, då hälften av vårdpengen baseras på de diagnoser som registreras inom primärvård.

Läs om ”ACG” (Adjusted Clinical Groups)  

 

Mer information om ACG-systemet

The John Hopkins University ACG Case-Mix System

 

Uppföljning av ACG-systemet inom Västra Götalandsregionen

Inom Västra Götalandsregionen finns en mindre arbetsgrupp som arbetar med ACG och följer utvecklinge såväl regionalt som nationellt och internationellt. Gruppen arbetar även med hur metoden kan användas i kvalitetsarbetet för regionens hälso- och sjukvård. Gruppens första rapport och tillhörande bildspel finns i följande länkar:

ACG-rapport 2014

ACG-rapport 2011

ACG-rapport 2011

 

Diagnoskodning inom primärvård i Västra Götalandsregionen

PM - riktlinjer för diagnoskodning 


Seminarium om ACG och diagnoskodning hösten 2013

Under hösten 2013 genomfördes fem seminarier om ACG och diagnoskodning i Västra Götaland. På länkarna nedan finns film med tillhörande Powerpoint-presentation för interaktiv utbildning. 

 

Äldre material

Västra Götalandsregionen tog, med inspiration och stöd från Region Skåne, fram en utbildning i ACG och diagnoskodning för allmänläkare inför genomförandet av VG Primärvård. Denna genomfördes vid ett antal tillfällen på flera platser i Västra Götaland under försommaren 2009 samt 2011.

Diagnosskola våren 2011

 

Diagnosförteckning

All diagnossättning inom Västra Götalandsregionen ska utgå från "Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997" i fullversion (ICD-10_SE) eller primärvårdsversion (KSH97-P). Dokumenten går att ladda ner från Socialstyrelsens webbsida. Västa Götalandsregionens PM för diagnoskodning ska följas. :

 

 

 

 

 

uiqt|wBivvm|p5t}vliptH%vozmoqwv5{mivvm|p5t}vliptH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m