Ersättning för ålder och kön

Ersättning för ålder och kön utgår för det antal listningspoäng som de invånare som valt vårdcentralen bär med sig. Antalet listningspoäng beräknas med utgångspunkt i gällande viktlista, vilken beräknats med utgångspunkt i historisk konsumtion inom de verksamheter som ingår i vårdcentrakernas uppdrag. Viktlistan för 2016 finns på följande länk:

Länk till Viktlista 2016

Viktlistan innebär att befolkningen i Västra Götaland år 2016 totalt genererar i genomsnitt cirka 670 200  listningspoäng. Ersättningen per listningspoäng uppgår år 2016 till 297 kronor per månad.

Det faktum att antalet listningspoäng används som multiplikator för flertalet delar i ersättningsmodellen för VG Primärvård gör att den totala ersättningen till vårdenheterna följer befolkningsutvecklingen.

uiqt|wBivvm|p5t}vliptH%vozmoqwv5{mivvm|p5t}vliptH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m