Ersättning för ålder och kön

Ersättning för ålder och kön utgår för det antal listningspoäng som de invånare som har valt vårdcentralen genererar. Antalet listningspoäng beräknas enligt gällande viktlista för 2017, vilken baseras på kön och ålder i 1-årsintervall. Viktlistan innebär att befolkningen i Västra Götaland år 2017 totalt genererar i genomsnitt cirka 715 000 listningspoäng. Ersättningen per poäng uppgår till 294 kr per månad.

Länk till Viktlista 2017

Det faktum att antalet listningspoäng används som multiplikator för flertalet delar i ersättningsmodellen för VG Primärvård gör att den totala ersättningen till vårdenheterna följer befolkningsutvecklingen.

Ersättning för ålder och kön utgår för det antal listningspoäng som de invånare som har valt vårdcentralen genererar. Antalet listningspoäng beräknas enligt gällande viktlista för 2017, vilken baseras på kön och ålder i 1-årsintervall. Viktlistan innebär att befolkningen i Västra Götaland år 2017 totalt genererar i genomsnitt cirka 715 000 listningspoäng. Ersättningen per poäng uppgår till 294 kr per månad.

uiqt|wBivvm|p5t}vliptH%vozmoqwv5{mivvm|p5t}vliptH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m