Särskild ersättning för att tillhandahålla e-tjänster

Den allmänna strömningen i samhället är att allt fler tjänster kan hanteras dygnet runt veckans alla dagar via internet. Hälso- och sjukvården är inget undantag. Befolkningen förväntar sig att det finns möjlighet att få kontakt med hälso- och sjukvården via internet och framöver också få hjälp att hantera basala krämpor via denna kanal.

För att ersättning ska utgå krävs att:

  • Vårdcentralen minst erbjuder de e-tjänster via 1177 som framgår i avsnitt 2.2 Vårdåtagande. 
  • Vårdcentralen skriftligt redovisar hur man integrerar befintliga e-tjänster i ordinarie verksamhet. 
  • Svarstider hålls enligt beslut om ”Införande av och basutbud i, 1177 Vårdguidens e-tjänster”. 
  • Vårdcentralen skriftligt redovisar plan för att utöka användningen av e-tjänster.

Dokumentation ska lämnas i anvisad form och till anvisad kanal.

Ersättning utbetalas till de vårdcentraler som uppfyller kraven med ett engångsbelopp om 12 000 kr samt 2,50 kr per listningspoäng. Ersättningen utbetalas vid ett tillfälle och avser hela året. Utbetalningen sker i december.

uiqt|wB&pmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{mpmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m